Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve OPN

16. 5. 2022