Zahvala sodelujočim ob prazniku KS Kisovec-Loke

25. 5. 2022