Spomin na ustanovitev Revirske partizanske čete

1. 8. 2022