Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve OPN – rok podaljšan do 30. 9. 2022

15. 9. 2022