Objavljeno javno naročilo za gradnjo regijskega gasilskega poligona

17. 11. 2022