Obvestilo o zbiranju in odvozu odpadne folije za povijanje bal

1. 12. 2022