Zbiranje odpadne folije za povijanje bal sena

13. 3. 2023