Sprostitev prometa skozi krožišče pri OC Kisovec

26. 5. 2023