Zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. 7. in 25. 7. 2023

11. 8. 2023