Začetek obnove lokalnih cest in javnih poti

14. 9. 2023