Vodni zbiralnik pitne vode Šemnik-Strahovlje s tranzitnim, primarnim in sekundarnim vodovodom

1.369.375,14 EUR
Načrt za okrevanje in odpornost
561.219,32 EUR
V teku