Opozorilo zaradi povečanega uničevanja mejic in grmišč ter sekanja zarasti ob bregovih voda

4. 4. 2024