Predaja MOTOmed naprave invalidu Marku

5. 4. 2024