Sklep o določitvi volišč za izvedbo posvetovalnih referendumov

13. 5. 2024