Namera o oddaji zemljišč v najem

22. 5. 2024
22.05.2024
Namere, odločbe, pobude
11.06.2024 do 23:59
478-90/2024
22.05.2024
Zori Kovač Ašič
035655716