Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem za leto 2021 in 2022

18. 6. 2021
18.06.2021
Javni razpisi in javni natečaji
Do preklica