NAČRT ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2023

1. 2. 2023
01.02.2023
Objave in pozivi
31.12.2023 do 00:00
478-231/2022
26.01.2023