JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin - parc. št. 1694/10 in parc. št. 1694/12, obe k.o. Zagorje - mesto

1. 3. 2023
01.03.2023
Javne dražbe
05.04.2023 do 09:00
98.000,00 €
478-219/2021
01.03.2023
Tatjana PODBREGAR
tatjana.podbregar@zagorje.si
03 56 55 710