JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v letu 2023

13. 3. 2023
13.03.2023
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2023 do 23:59
430-18/2023
01.03.2023
Ivo VRTAČNIK
03 56 55 703