Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

15. 5. 2023
15.05.2023
Javni razpisi in javni natečaji
05.06.2023 do 10:00
478-83/2023
15.05.2023
Zori Kovač Ašič
035655716