Odločba - ukinitev statusa javnega dobra in statusa splošnega ljudskega premoženja

20. 9. 2023
20.09.2023
Namere, odločbe, pobude
05.10.2023 do 23:59
478-155/2023
Zori Kovač Ašič
035655716