Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne odpadne vode v Občini Zagorje ob Savi v letu 2024

15. 3. 2024
15.03.2024
Javni razpisi in javni natečaji
31.10.2024 do 23:59
15.03.2024
Ivo Vrtačnik
05655703