1. Sprememba in dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2024

4. 4. 2024
04.04.2024
Objave in pozivi
Do preklica
478-207/2023
18.03.2024