2. sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2024

17. 4. 2024
17.04.2024
Objave in pozivi
31.12.2024 do 23:59
478-207/2023
15.04.2024