Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče (UPB1)

Predpisi, na katere predpis vpliva