Sprememba Statuta Občine Zagorje ob Savi

Predpisi, na katere predpis vpliva