Sprejet sklep o pripravi SD OPPN za območje Loke v Kisovcu

20. 10. 2020