Spremembe in dopolnitve OPPN OŠ Toneta Okrogarja in sklep o javni razgrnitvi

19. 6. 2017