Sklep o začetku priprave OPPN za območje KI 5 del - Borovniško naselje v Kisovcu

19. 12. 2016