Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Evropark

18. 5. 2016