Javna objava predloga Sprememb Zazidalnega načrta Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice

3. 5. 2016