Sklep o začetku priprave sprememb ZN Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice

23. 3. 2016