Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi

2. 12. 2013