Župan sprejel sklep o javni razgrnitvi osnutka OPPN

29. 10. 2012