OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA DEL OBMOČJA KI 11 V KISOVCU - DOPOLNJEN OSNUTEK

28. 5. 2015