Osnutek sprememb in dopolnitev OPPN za območje »Loke« v Kisovcu

13. 4. 2021