Izhodišča za pripravo OPPN za območje IZ 18 »Valvazorjeva« na Izlakah

17. 5. 2021