Razgrnjena lokacijska preveritev za območje Smučidola

26. 7. 2021