Tržni red na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi (uradno prečiščeno besedilo)

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem