Odlok o dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Zagorje ob Savi

Predpisi, na katere predpis vpliva