Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Zagorje ob Savi v letu 1994, 1997 in 2002 (prečiščeno besedilo)

Predpisi, na katere predpis vpliva